Draskóczy László szellemi örökségének gondozása

Draskóczy László (1940-2020) zeneszerző, hymnológus, zenetanár, orgonista-kántor, karnagy, zenetörténész és zeneesztéta életművét az örökösökkel egyetértésben és együttműködésben a kulturális- és hitélet számára ingyenesen elérhetővé, kutathatóvá terveztük tenni.
Ehhez a több évre tervezett projekthez a Magyar Művészeti Akadémia 2023-as támogatása adott lendületet.
Megszületett és folyamatosan bővül az oldal, ahol az életmű feldolgozott anyagai láthatóak, kutathatóak és letölthetőek előadás, megszólaltatás céljából:
MMAlogoC_1_ketsoros